Vår miljöpolicy innebär att vi skall följa de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet. Våra Brokkar är eldrivna och våra bobcatter drivs med miljödiesel eller rapsolja.