Demolering med rivnings robotar

Brokk är en maskin som ger möjlighet att riva kostnadseffektivt enligt kundernas krav. Vi använder oss av rivningsrobotar för att den exakta styrningen gör att vi kan riva enbart det du vill, utan att påverka det som är runt omkring.

Rivningsrobotar sparar mycket tid och pengar. Dessutom är de skonsamma för arbetarnas hälsa, vilket är mycket viktigt.

Vi kan riva det mesta, exempelvis: betonggolv, betongväggar och tegelväggar. Vid större rivningsjobb hyr vi in maskiner från Kendrill, Cramo, ProRent och H.F. Service. Klicka på bilder och se hur vi demolerar med brokk 90 och husqvarna dxr 250.

För mer information om Brokk är du välkommen att besöka www.brokk.com

Demolering och håltagnings video

Lätt rivning

 • Gipsväggar
 • Undertak
 • Rör
 • Ventilation

Tung rivning

 • Bilning av betonggolv, övergolv, överkaka
 • Bilning av tegel-och betongväggar
 • Klippa betongvalv, väggar. Så kallat tyst rivning.
 • Rivning av hiss schakter, trapphus mm.
 • All slags medel-och tung rivningar, brokkar och diamant sågning.

Håltagning

 • Borrning, sågning i tegel och betong
 • Borrning, sågning i granit
 • Dörröppningar, venthål, rör, rörgravar

Grävning

 • Bilning och grävning för rör, källarjobb
 • All slags innomhus grävning, schaktnings arbete
 • Utomhus grävning, mark arbete
 • Bilning av spillbetong och grävning med brokk 90/husqvarna dxr 250

Total rivningar

 • Små hus, privat personer
 • Skolor
 • Mindre byggnader

Utlastning

 • Med bobcatter
 • Andra kompaktlastare